audit + daně + účetnictví

O společnosti HZ Plzeň, s.r.o.

Společnost HZ Plzeň, s.r.o. vznikla v roce 1992 jako dceřiná společnost auditorské společnosti HZ Praha, spol. s r. o., jež je členem mezinárodní sítě ekonomicko-poradenských společností PKF, se sídlem v Londýně, založené v roce 1969.

Tato skutečnost znamená pro naše současné a budoucí klienty garanci vysoké úrovně kvality a rozsahu poskytovaných služeb. Zároveň to přináší i širší možnosti zabezpečení služeb pro naše klienty v zahraničí a také pro zahraniční klienty PKF v Čechách.

Poskytujeme služby v oblasti účetního auditu, daňového, účetního a ekonomického poradenství.

Našimi klienty jsou podnikatelé v oblasti výroby, obchodu i služeb, dále územně samosprávné celky, příspěvkové organizace a nadace.

HZ

Síť firem HZ je otevřený a dynamicky se rozvíjející systém budovaný od roku 1991, který tvoří jednotlivé firmy HZ na území České republiky, Slovenské republiky jako i v dalších okolních státech. Poskytované služby jsou především audit obchodních, výrobních podniků a institucí, bankovní a finanční audity, daňové a ekonomické poradenství, znalecké služby, projekty pro krizové řízení a jejich realizaci, vedení účetnictví, rekvalifikační kurzy a také ediční činnost v oblasti odborné literatury.

Služby zajišťují skupiny kvalifikovaných zaměstnanců a externí spolupracovníci s odbornou praxí v oblasti auditu, finančního hospodaření, účetnictví, organizace a řízení marketingu, ekonomie a bankovnictví.

Při svojí práci zaměstnanci a externí spolupracovníci využívají dokonalou znalost místních podmínek jako nevyhnutelný předpoklad splnění požadavků domácích i zahraničních klientů.

PKF

V roce 1994 navázali společnosti HZ spolupráci s mezinárodní společností auditorů a ekonomických poradců PKF International, založenou v roce 1969. V roce 2003 sdružuje mezinárodní síť PKF 230 členských firem ze 107 zemí světa. Jsou to společnosti poskytující služby v oblasti auditu účetních závěrek, poradenství v oblasti daní, účetnictví, financí, vykonávání hloubkové prověrky (due diligence) a další služby v ekonomickém, infrastrukturovaném a hotelovém poradenství svým klientům.

Činnost PKF je spojená s vysokými etickými standardy účetní profese. Ta vyžaduje úplnou nezávislost, objektivitu, zodpovědnou analýzu faktorů ovlivňujících auditorské zjištění, výroky a bezvýhradnou ochranu informací o klientech.
Tyto standardy jsou dodržované a nepřetržitě kontrolované.

Společnosti HZ v České republice tedy pracují nejen v rámci místní legislativy, která definuje odborné a etické chování auditora, ale i podle mezinárodních auditorských standardů obsažených v metodice PKF. Audit vykonaný firmami sítě HZ je mezinárodně uznávaný.

Klienti HZ tak mohou plně využívat toho, že jsme na jedné straně integrovanou celosvětovou asociací, ale na druhé straně disponujeme i vysoko specializovanými regionálními zkušenostmi.